X
a

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

EK Elektrokabel Fabryka Kabli Karolak i synowie sp.j. zrealizował projekt dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach działania 1.2 schemat IV pn. „Uruchomienie nowej linii do skręcania przewodów o niskich przekrojach” zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-RPWP.01.02.04-30-113/10-00 z dnia 04.11.2010 r.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy, poprzez poszerzenie i ulepszenie oferty produktowej przedsiębiorstwa w postaci uruchomienia produkcji czterech nowych typów kabli oraz udoskonalenie technologiczne sześciu kolejnych typów kabli już produkowanych przez EK Elektrokabel.

copyright © 2012 www.elektrokabel.pl design by VENTI
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny