X


a

Praca

Ludzie współtworzą sukces firmy dlatego stawiamy na właściwy dobór personelu, więc jeśli potrafisz świetnie organizować swoją pracę, jesteś osobą kompetentną, dynamiczną pomysłową, nie boisz się nowych wyzwań - dołącz do nas!

Prześlij nam swoje CV ze zdjęciem i listem motywacyjnym. W nadesłanych materiałach prosimy o umieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych.

Prześlij aplikację na adres: ek@elektrokabel.pl

Chcemy wiedzieć gdzie szukać takich jak my! Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko :

MAGAZYNIER

OPIS STANOWISKA

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

- prace związane z przyjęciem i wydaniem towaru z magazynu

- kontrola dostaw i etykietowanie towarów

- obsługa programów magazynowych

- obsługa skanera kodów kreskowych

- kompletację towaru w magazynie

- sprawdzenie zgodności dostawy z dokumentami

- sortowanie i przygotowanie towarów do wydania

- prowadzenie dokumentacji magazynowej

- obsługa wózka widłowego  (czołowego i wysokiego składowania)

- załadunek pojazdów

 

WYMAGANIA

- znajomość gospodarki magazynowej

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (obsługa systemów WMS)

- uprawnienia na wózki widłowe

- bardzo dobra organizacja pracy

- komunikatywność

- wysoka motywacja do pracy i chęć podnoszenia swoich kwalifikacji

- odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę i powierzone obowiązki

 

DODATKOWE ATUTY

- doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych

- doświadczenie zawodowe na stanowisku magazyniera w magazynie wysokiego składowania

- uprawnienia do kierowanie wózkami widłowymi wysokiego składowania

 

Osoby zainteresowany prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną na adres ek@elektrokabel.pl zgłoszeń zawierających C.V oraz list motywacyjny z dopiskiem "MAGAZYN" z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operator zautomatyzowanej  linii do konfekcji kabli i przewodów elektrycznych.

 

OPIS STANOWISKA

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

- samodzielną obsługę zaawansowanych technologicznie w pełni zautomatyzowanych maszyn do konfekcji kabli i przewodów elektrycznych

- nadzór na prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego  

- utrzymanie w pełnej sprawności podległych maszyn i urządzeń, przeprowadzanie doraźnych napraw i konserwacji

 

WYMAGANIA

- wykształcenie min. średnie techniczne o profilu mechanicznym (preferowane kierunki: automatyka, elektrotechnika, budowa maszyn lub pokrewne)

- znajomość najnowszych standardów oraz technologii produkcji

- wysoki poziom samodzielności

- komunikatywność, dokładność,  rzetelność i inicjatywa

- umiejętność pracy w zespole

- doświadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych będzie dodatkowym atutem

- mile widziane uprawnienia  na wózek widłowy

 

 

Osoby zainteresowany prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną na adres ek@elektrokabel.pl zgłoszeń zawierających C.V oraz list motywacyjny z dopiskiem „produkcja”, z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECJALISTA ds. KONTROLI JAKOŚCI

OPIS STANOWISKA

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

- stałą kontrole jakości wyrobów na wszystkich etapach procesu produkcyjnego

- stałą kontrolę jakościową wyrobów gotowych zgodnie z wymaganiami norm i specyfikacji

- pobieranie próbek, prowadzeni badań wyrobów gotowych

- prowadzenie dokumentacji kontrolnej i jakościowej, prowadzenie sprawozdań kontrolnych

- koordynację działań korygujących w celu rozwiązania wewnętrznych problemów jakościowych

- stałe usprawniania procesów produkcyjnych w celu wyeliminowania problemów jakościowych

- obsługę zgłaszanych reklamacji

 

WYMAGANIA

- wykształcenie min. średnie techniczne

- dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

- rzetelność, zaangażowanie  i dobra organizacja pracy

- dobra komunikacja i umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowe atuty:

 - doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z kontrolą jakości w firmie produkcyjnej

 

Osoby zainteresowany prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną na adres ek@elektrokabel.pl zgłoszeń zawierających C.V oraz list motywacyjny z dopiskiem „kontrola jakości”, z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S P E C J A L I S T A     A U T O M A T Y K

OPIS STANOWISKA


Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego w zakresie automatyki przemysłowej a w szczególności:

- prowadzenie bieżących napraw maszyn, konserwacja, modernizacja urządzeń, lokalizowanie i usuwanie awarii na liniach produkcyjnych

- wykonywanie pomiarów elektrycznych użytkowanych maszyn, urządzeń i instalacji

- współpraca na poziomie operacyjnym z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń

- kompletowanie dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych


WYMAGANIA

 

wykształcenie techniczne, preferowane: automatyka, elektronika, budowa maszyn, mechatronika

- znajomość środowiska sterowników PLC

- wiedza z zakresu:  elektroniki, sterowania maszyn

- bardzo dobrej znajomości aparatury kontrolno-pomiarowej

- znajomość procesów i zagadnień dotyczących utrzymania ruchu

- umiejętność pracy w zespole

 

DODATKOWE ATUTY

 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z utrzymaniem ruchu

- doświadczenie w instalacji i rozruchu nowych linii produkcyjnych

 

 

Osoby zainteresowany prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną na adres ek@elektrokabel.pl zgłoszeń zawierających C.V oraz list motywacyjny z dopiskiem „automatyk”, z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDLOWIEC SPECJALISTA ds. OBSŁUGI KLIENTA

OPIS STANOWISKA


Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymywanie kontaktów i obsługę klientów firmy,  a w szczególności:

- bieżącą obsługę klientów firmy

- utrzymywaniem pozytywnych relacji biznesowych z klientami

- przygotowywanie ofert handlowych

- negocjacje warunków handlowych

- koordynowanie projektów

- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy


WYMAGANIA

- prawo jazdy kat. B

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

- dobra organizacja pracy

- wysoka kultura osobista

- umiejętność pracy w zespole

 

DODATKOWE ATUTY

- dobra znajomość języka obcego (preferowany język angielski)

- doświadczenie na podobnym stanowisku

 

 

Osoby zainteresowany prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną na adres ek@elektrokabel.pl zgłoszeń zawierających C.V oraz list motywacyjny z dopiskiem „handlowiec”, z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S P E C J A L I S T A   DS.  P L A N O W A N I A   P R O D U K C J I

 

OPIS STANOWISKA


Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

- planowanie produkcji

- tworzenie harmonogramów pracy działów produkcyjnych

- opracowywanie harmonogramów pracy na poszczególnych maszynach

- zapewnienie ciągłości i wydajności produkcji

- nadzór na realizacją planów produkcyjnych oraz raportowanie uwag

- współpraca z kierownikami działów produkcji w zakresie realizacji planów produkcyjnych


WYMAGANIA

 

- doświadczenie zawodowe w planowaniu produkcji

- wykształcenie techniczne

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

- samodzielność, komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy

- umiejętność współpracy i integracji z zespołem

 

DODATKOWE ATUTY

- wykształcenie wyższe techniczne (zarządzania produkcją lub inżynieria produkcji)

- doświadczenie w przygotowywaniu planów produkcyjnych w firmie produkcyjnej

- znajomość branży kablowej

 

Osoby zainteresowany prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną na adres ek@elektrokabel.pl zgłoszeń zawierających C.V oraz list motywacyjny z dopiskiem „planowanie”, z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P R A C O W N I K   P R O D U K C Y J N O - M A G A Z Y N O W Y

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

- brak przeciwskazań do pracy zmianowej oraz pracy w nocy

- bardzo dobra organizacja pracy

- samodzielność

- odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę i powierzone obowiązki

Osoby zainteresowany prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną na adres ek@elektrokabel.pl zgłoszeń z dopiskiem „produkcja - orzeczenie” zawierających C.V oraz list motywacyjny z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

copyright © 2012 www.elektrokabel.pl design by VENTI
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny